ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 ע"י קבוצת פעילים אוהבי הארץ בראשות יואל זילברמן ואון ריפמן במטרה לסייע לחקלאים, לבוקרים ולכלל אזרחי המדינה בשמירה, עבודה חקלאית והחזקת השטחים הפתוחים בנגב ובגליל מתוך תפיסת ערבות הדדית ואחריות משותפת.

ארגון השומר החדש הינו תנועה חינוכית-חברתית.
הארגון ממשיך את דרכה של תנועת 'השומר', שקמה בתחילת המאה 20 ועסקה בחידוש של שמירת האדמות בעם היהודי. השומר החדש שואף ליצור שינוי תודעתי ואסטרטגי בחברה הישראלית, לחזק את הקשר לאדמה ולחשיבות החזקת הקרקעות בנגב ובגליל ולפעול לחידוש הרעיון הציוני והטמעת ערכים של אומץ אזרחי וערבות הדדית.

ייעוד
שימור אדמות המדינה במעשה ולימוד.

מעשה
אנו פועלים למען חקלאים, בוקרים, בעלי אדמות ואזרחי מדינת ישראל, במטרה לסייע בשמירה ביום, בערב ובלילה, בעבודה חקלאית הכוללת שתילה, עבודה בכרמים ובניית טרסות ובהחזקת השטחים הפתוחים בגליל ובנגב באמצעות רעיית צאן ובקר.

לימוד
במסגרת הארגון משתתפים אנשי הארגון והמתנדבים בתכניות חינוכיות ערכיות: "מנהיגות", "מאהל ומגדל" ו"שבוע עבודה חקלאית", הכוללות לימודי ציונות, מנהיגות, מורשת, יהדות, השפה הערבית וסיירות.
שיטה - משולש פעילות