מכרז פומבי מס' 01/112020

קול קורא לרכישת מוצרי טקסטיל ממותגים

לקריאת תנאי המכרז, פרטים והנחיות להגשה לחצו כאן.

 

 

מכרז פומבי מס' 02/112020

קול קורא לרכישת שירותי הסעות

לקריאת תנאי המכרז, פרטים והנחיות להגשה לחצו כאן.

לצפייה במסך הבהרה למכרז לחצו כאן

 

 

מכרז פומבי מס' 03/112020

קול קורא לרכישת כריכים

לקריאת תנאי המכרז, פרטים והנחיות להגשה לחצו כאן.

לצפייה במסמך הבהרה לחצו כאן