החל מחודש יולי 2014 מתקיים שיתוף פעולה בין ארגון "השומר החדש" לבין הקק"ל והוא מתבסס על חזון משותף לשמירה ולטיפוח אדמות המדינה תוך כדי פעילות חינוכית. הבעיות  איתן מתמודדים היערנים ואנשי השטח של קק"ל דומות לבעיות איתן מתמודדים החקלאים:

·         נטישת קרקעות

·         חיתוכי גדרות ושערים

·         פלישת עדרים

·         כריתה בלתי חוקית

·         ציד בלתי חוקי

·         הצתות

כרם הזיתים בהר-נוף הוא חלק מיער ירושלים שניטע בשנות ה-60 על שטח של כ-4,500 דונם. היום נותרו כ-1300 דונם בלבד. הקק"ל, בין שאר משימותיה, מחזיקה ומטפחת כרמי זיתים חדשים ועתיקים כדי שלא יהיו הפקר. כרם הר נוף הוא כרם "זיתי בעל" עתיק. ארגון "השומר החדש" אימץ את עצי הזיתים, מטפח אותם, ואת השמן המופק תורם לנזקקים.

פעילים משתפים חוויות...

חזרה למפת מוקדי הפעילות