בשנת 1945 הקימו חיילים יהודים, משוחררי הבריגדה, את קיבוץ חוקוק.  עם קום המדינה הוקצו לקיבוץ 12,000 דונם לגידול עדר בקר שירעה בשטחי הספר ויעזור בהגנה עליהם. במשך עשרות שנים הסתובבו הפרות כמעט ללא הפרעה, עד שבשנות ה-90 התחילו גניבות בקר, הצתות שטחי מרעה, הרעלות ואיומים, שנועדו לגרום לקיבוץ לנטוש את השטח. לפני כ-15 שנים, על מנת למנוע נטישת אדמות, נרכשה החווה על ידי ליאור הבר, שמינה את דביר כהן לתפקיד מנהל. היום מונה עדר הבקר מעל ל 500 בעלי חיים, ועדר הצאן מונה כ-250 כבשים.

חיתוכי גדרות, ניסיונות גניבה וניסיונות השתלטות המשיכו להיות מנת חלקה של החווה.

בעקבות הרחבת כביש 85 הורם הכביש מעל גשר, מה שמאפשר לגנבי בקר להוביל בקלות פרות גנובות  למקומות מסתור בכפרים הסמוכים. בשנת 2016 התחילו מתנדבי ''השומר החדש'' לפעול בשטח שהוא גם שמורת טבע ומסלול מתוייר לאורך נחל עמוד. תוך כדי שמירה על בעלי החיים ועל שטחי המרעה, לא פעם  זיהו המתנדבים פגיעות נוספות: צייד לא חוקי וקטיף מסחרי של צמחים מוגנים, והם הזעיקו את הרשויות  לטפל בעבריינים.

פעילים משתפים חוויות...

חזרה למפת מוקדי הפעילות