מפת מוקדי פעילות של השומר החדש

ארגון השומר החדש רואה את החקלאים והחקלאות כבסיס לאיתנותה וחוסנה הפיזי והערכי של מדינת ישראל.
הארגון מפעיל עשרות אלפי מתנדבים בסיוע לחקלאים בשמירה ובעבודה חקלאית לצד מגוון תוכניות חינוכיות.
מוזמנים להכיר את מוקדי הפעילות השונים של השומר החדש ולהכיר את סיפורי החקלאים וסוגי הפעילויות שהארגון מפעיל..

סננו לפי סוג פעילות/אזור פעילות
סנן על ידי
.