דניאל קליינרוק

חקלאי

בשנת 1978 הקימו אביו וסבו של דניאל את העדר לזכרו של בן דוד שנהרג במלחמת יום הכיפורים. כעבור כ20 שנה, אחרי מחלת האב, נשאר העדר לטיפול האם, ועם פטירתו, כשדניאל היה עתודאי צה"ל, העול הועבר אליו. דניאל פסיק את לימודיו, קיבל פטור משירות בצבא ועבר להמשיך להחזיק עם אמו עדר שהידלדל העדר כתוצאה מגניבות ומטיפוח לקוי. היום דניאל בן 29 ואמו בת 57 מטפלים בעדר לבדם. בלילות ישן דניאל בקרון נגרר שחונה העדר ו200 פרות מקיפות אותו. מתקיימת שמירה באופן קבוע במשך מספר לילות בכל שבוע וכן סיוע בעבודות חקלאיות בהתאם לצרכים שעולים על ידי החקלאי.

פעילים משתפים חוויות...

חזרה למפת מוקדי הפעילות