משפחת זילברמן

חקלאים

בשנת 1949, סמוך לכפר הקדום ציפורי בו חי רבי יהודה הנשיא עורך המשנה, נוסד מושב ציפורי וסנדו זילברמן, מראשוניו, התבקש להקים עדר בקר שיצא למרעה סביב המושב כדי לשמור על האדמות המקיפות אותו, אדמות שבתחומם אתרי מורשת רבים. לימים ירש בנו חיים את העדרונהיה למגדל העיקרי.

בשנות ה90 ניסתה משפחה מהכפר הסמוך ניסתה  להשתלט בכוח על שטחי המרעה של משפחת זילברמן. הם גנבו בעלי חיים וציוד חקלאי, השחיתו, חתכו גדרות והציתו  שטחי מרעה ומתבנים. הם אפילו איומו על בני משפחת זילברמן ותקפו אותם באלימות. האירועים הקשים האלה הביאו להקמת  "השומר החדש" .

בשנת 2007 בשטחי המרעה הסמוכים לציפורי, בגבעה הנקראת "מצפה סנדו"  הקים יואל זילברמן, בנו של חיים, את האירגון ומיד התחילו להגיע מתנדבים  לסייע לבני המשפחה  ולבוקרים נוספים בשמירה על שטחי המרעה ועל העדרים.

בשנת 2010 הוקם בציפורי המצפה הראשון של "תכנית המנהיגות". חניכי המצפה עובדים בחקלאות במושב ובסביבתו ושומרים על עדרים של חקלאי הסביבה.

פעילים משתפים חוויות...

ליצירת קשר ופרטים נוספים

חזרה למפת מוקדי הפעילות