בשנת 2011 עזב עמנואל בן צור את עבודתו במשטרה ועבר לחקלאות. הוא הגיע למכמנים וקיבל תחת אחריותו שטח של 2,750 דונם, 120 עיזים ועדר קטן של כבשים. שטח המירעה תלול וסבוך מאוד, מה שמקשה על העדר ואף גורם לעיתים לתמותה של עיזים המסתבכות בסבך ומקל מאוד על גניבה של טלאים וגדיים. בעקבות קושי גדול של עמנואל להשתלט על העבודה הרבה (עדר, כבשים, עדר עיזים וגם בקר) שנדרשת לשני העדרים ובמקביל הצורך לשמירה על העדרים והשטח פנה עמנואל לארגון "השומר החדש". מתנדבי הארגון מסייעים לעמנואל בעבודות בעדר, השבחת המרעה ומעת לעת בשמירה בהתאם לצורך.

פעילים משתפים חוויות...

חזרה למפת מוקדי הפעילות