Upload Image...

קול קורא למוסדות חינוך – הצטרפות לרשת חינוכית ברוח "השומר החדש"

 

השומר החדש הינו תנועה חברתית חינוכית וציונית שהוקמה בשנת 2007 על ידי קבוצת מתנדבים אוהבי הארץ וחרטה על דגלה להיות תנועה ציונית המחברת בין עם ישראל, מורשתו ואדמתו לחיזוק הערבות ההדדית, האומץ האזרחי ואהבת הארץ. תנועת השומר החדש רואה עצמה כזרם מתפתח בציונות המעשית הפועלת ברוח חלוצית-ממלכתית ובהשראת ארגון השומר אשר פעל בראשית הציונות, וייעודה הוא שמירת אדמות המדינה במעשה ובלימוד.

במסגרת התוכנית האסטרטגית של הארגון לחמש השנים הקרובות, הארגון שם לעצמו למטרה להקים וללוות מוסדות חינוך נוספים להרחבת והעמקת ערכים ברוח זו בישראל. התפיסה החינוכית נשענת על הפדגוגיה העמלנית , הקונסטרוקטיביסטית, שיטות מתוך החינוך הקיבוצי ומכוונת להעמקת זהות ופיתוח אומץ תוך ערבות לאחר. כלי העבודה החינוכיים לקוחים בעיקרם מהמערכת הבלתי פורמלית אך משמשים להשגת תוצאות גבוהות גם בחינוך הפורמלי.
אנו שואפים להקנות מיומנויות לעצמאות והרגלי למידה חדשים כבר בגילאים צעירים. ניתן לבנות תוכנית מותאמת לכל שכבות הרצף החינוכי. החל מגני הילדים, דרך בתי ספר יסודיים, חטיבות ותיכונים.

בחודשים האחרונים הפכה תנועת השומר לבעלות חינוכית של בית הספר “אדם ואדמה”, ביישוב חצבה שבערבה. בית הספר הוא פנימייה תיכונית יחידה במינה, המשלבת חינוך לחקלאות, לימודים בקבוצות קטנות והעשרה וממוקדת בצמיחה האישית והקבוצתית של התלמידים ואנשי הצוות. זה המקום עבור תלמידים המחפשים חוויה מעצימה ומסגרת חינוכית מאתגרת. סדר היום בתיכון הוא ייחודי, מתחיל לפנות בוקר בעבודה חקלאית, ממשיך בשעות הצהריים בלימודיים עיוניים לבגרות, ומסתיים בערב עם מרכז לימודי ופעילויות העשרה מצמיחות ומפתחות. כל המסיימים ניגשים לבגרויות מלאות, חלקם בהרחבה במקצועות מדעיים.                                          אנחנו מאמינים שהעבודה החקלאית והעצמאות לה נדרשים התלמידים, מחשלים ומעניקים מיומנויות וכלים לחיים,  וכך מונחלים לכל אחד ואחד ערכי בגרות, אחריות ומנהיגות.

אנחנו מזמינים יזמים בכל הגילאים, אנשי צוות חינוכי, מורים ומנהלים, מוסדות חינוך ומועצות, המתעניינים ביצירת שותפות עם תנועת השומר החדש ליצירת מסגרת חינוכית מאתגרת, מעצימה ומצמיחה ברוח השומר, ליצור אתנו קשר לפגישת היכרות.

הקליקו כאן לדוגמה לבי"ס

תמר כהן ארזי –

tamarcohen@hashomer.org.il

0525803021