ההתיישבות בפריפריה הגיאוגרפית ו/או החברתית במדינת ישראל הינה אחד האתגרים הגדולים של החברה הישראלית בשנות ה-2000.

ההתיישבות הינה כלי משמעותי לשינוי חברתי, לצמצום הפערים בחברה ולשיוויון הזדמנויות.

קיימות כיום הזדמנויות התיישבויתיות בחלקים שונים בארץ ובאופנים שונים- גרעיני סטודנטים, גרעינים עירוניים, התיישבות כפרית ועוד.

תנועת הבוגרים פועל בשיתופי פעולה מגוונים על מנת לאפשר חיזוק ופיתוח של משימה זו. התנועה פועלת בשלושה מישורים.

  • הקמה וליווי גרעיני התיישבות.
  • חיבור פרטים וקבוצות לגרעיני התיישבות קיימים.
  • יצירת שיתופי פעולה עם ישובים,מועצות אזוריות וארגוני התיישבות שונים לפיתוח המשימה ההתיישבות

להרשמה לניוזלטר בנושא ולפרטים נוספים: ainat@hashomer.org.il