Search
Close this search box.

להיות גרעינר בתנועה החדשה

״בעיני בשיא הרצינות, זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לעצמך. אתה מבין איך אתה רוצה להשפיע, איפה אתה יכול להשפיע, ואומרים לך – תעשה!״

הגשת מועמדות למשרה:

להיות גרעינר בתנועה החדשה

הגשת מועמדות למשרה:

להיות גרעינר בתנועה החדשה