Search
Close this search box.

רכז/ת התנועה החדשה לצפון/דרום/מרכז

לתנועה החדשה – תנועת הנוער של השומר החדש דרושים רכזים/ות

 • ריכוז, ניהול והובלת פעילות התנועה החדשה באזור, ע"פ תכנית עבודה שנתית של התנועה ע"פ מטרות, הערכים ורוח התנועה, הובלה וייצוג של התנועה החדשה ביישובי המועצה וייצוג המועצה על יישוביה בתנועה החדשה.
 • ריכוז וניהול פעילות התנועה במועצה
  – תכניות עבודה – מיפוי צרכים, תכנון וביצוע תוכנית עבודה שנתית לפעילות במועצה וביישובים.
  – ליווי מעקב ובקרה על הפעילות בישוביםריכוז והובלת פעילות האזורית, והשתתפות במחוזית וארצית
  – ריכוז והובלת צוותים – מתנדבי שנת שרות, מדרכים בוגרים, ועדות נוער
 • ניסיון חינוכי- ריכוז/הדרכה/ליווי
 • ניסיון ניהולי/הובלתי- יתרון משמעותי
 • ניסיון בעבודה מול רשויות ומועצות- יתרון משמעותי
 • כפיפות – מנהל המחוז

המשרה פונה לנשים וגברים כאחד

הגשת מועמדות למשרה:

רכז/ת התנועה החדשה לצפון/דרום/מרכז

הגשת מועמדות למשרה:

רכז/ת התנועה החדשה לצפון/דרום/מרכז