Search
Close this search box.

שומרים על חוות הבודדים

בעשרות חוות ברחבי הארץ נשארו החקלאים בחוות הבודדים ללא הגנה מספקת. חלק מהחקלאים התגייסו למילואים, ויש מי שהילדים או העובדים שלו גוייסו והחווה נשארה בודדה במערכה. חשופה יותר מתמיד לפריצות, גניבות והצתות.

מצילים את חקלאות העוטף

תחת נפילות והתרעות צבע אדום, החקלאים שי אברהם ואייל כהן ממושב יתד בעוטף הם האנשים היחידים שנותרו ביישוב וממשיכים לעבוד בחממות ובשדות כדי להציל את התוצרת החקלאית. הגענו אליהם כדי לתעד ולהביא את הסיפור שלהם, את ההתמודדות לא רק על הבית אלא גם על השדות. יחד איתם פגשנו גם את המתנדבים שהגיעו מכל הארץ כדי […]

הגשת מועמדות למשרה:

השינשניות שממשיכות את מפעל חייו של החקלאי לירון אלמוסנינו ז"ל

הגשת מועמדות למשרה:

השינשניות שממשיכות את מפעל חייו של החקלאי לירון אלמוסנינו ז"ל