Search
Close this search box.
אדם
תנועה המעצבת את זהותו ואחריותו של האדם לארץ ישראל
עם
תנועה המאחדת את חלקי העם והחברה דרך האדמה
אדמה
תנועה הפועלת עם גופי המדינה לשמירת אדמות המדינה עבור הדורות הבאים
עתיד
תנועה המעצבת את דמות החקלאי החדש ואת המנהיגות החדשה של מדינת ישראל.

מי אנחנו

השומר החדש הוא ארגון חברתי – ציוני, המחבר בין החברה בישראל, לאדמה ולמורשת ברוח של ערבות הדדית, אומץ אזרחי ואהבת הארץ.
במאמצי הסיוע לחקלאי ישראל שאנו מובילים, משתלבים מאות אלפי מתנדבים מכל קשת החברה הישראלית, בכל הגילאים ומכל רחבי הארץ.
התוכניות החינוכיות שלנו, משלבות מעשה ולימוד, וכורכות עבודה חקלאית בלמידה וצמיחה אישית וקבוצתית. חידוש הרוח הציונית – חלוצית בקרב צעירי ישראל, הוא צו השעה עבורנו להבטחת ישיבת העם היהודי בארצו לשגשוג והגשמת חזון הדורות.

250000

מתנדבים

בכל זרועות העשיה

7000

גודל השטח (קמ"ר)

שאנו שומרים

850

חקלאים

שמקבלים סיוע

אהבת הארץ ערבות הדדית אומץ אזרחי עתיד טוב יותר

הדרך שלכם להתחבר אלינו

מנהיגות צעירה

תוכניות חינוכיות

התנדבות

משנים את המציאות בשטח

תעסוקה

עובדים בחקלאות וביערנות

כל מה שקורה עכשיו

הדרך שלכם להשאר מעודכנים

מתחברים לאדמה, לסיפור ולאנשים

תרמו לנו בדרך שמתאימה לכם

הגשת מועמדות למשרה:

דף הבית

הגשת מועמדות למשרה:

דף הבית