Search
Close this search box.

מתחברים לאדמה, לסיפור, לאנשים

הוקם ב-2007

מי אנחנו?

השומר החדש הוא ארגון חברתי, חינוכי וציוני שהוקם ב-2007 במטרה לשמור על אדמות המדינה תוך סיוע לחקלאים והעצמתם, על ידי חיבור אנשים מכל קצוות החברה הישראלית לאדמה דרך שמירה והתנדבות חקלאית. לצד זאת מקיים הארגון פעילויות חינוכיות שערכי העמל, הערבות ההדדית ואהבת הארץ הן עמודי התווך שלו.

מאז הקמתו, השומר החדש רואה עצמו כזרם מתפתח בציונות המעשית הפועלת ברוח חלוצית-ממלכתית ובהשראת ארגון השומר אשר פעל בראשית הציונות.
הארגון הוא שליח בחברה האזרחית ומחנך לדמוקרטיה, לאזרחות פרואקטיבית, לחיבור הנוער לחקלאות, לאדמה ולקשר בין האדם למולדת.

ארגון השומר החדש נתמך על ידי מדינת ישראל ועל ידי תורמים פרטיים ומיישם את חזונו של יוסף טרומפלדור
"במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון שם יעבור גבולנו".

יואל זילברמן- מנכ"ל ומייסד

סיפורו של יואל מתחיל במושב ציפורי, כדור שלישי למשפחה של מגדלי בקר שאהבת הארץ והחינוך לה הביאה אותו ללימודים במכינת מעיין ברוך ובמדרשה בעין פרת. במהלך תקופת שירותו ביחידה מובחרת, סבל אביו מהתנכלויות ופשיעה חקלאית. אירועים אלה הניעו את יואל, עוד במהלך קורס הקצינים שלו, להגיע בלילות, ולסייע לאביו בשמירה על אדמתו, שלמעשה שייכת למדינת ישראל.

און ריפמן - סמנכ"ל חינוך ומייסד

סיפורו של און מתחיל בקיבוץ רביבים, עובר דרך מכינת מעיין ברוך וביחידה המובחרת בה שירת כקצין משך 5 וחצי שנים. לאחר שירותו למד במדרשה באלון והיה חלק מצוות שהקים את מכינת בני ציון בתל אביב. החיבור הרעיוני והחברי של און עם יואל נוצר עם אירוע "שי דרומי" שהביא לחקיקת החוק להגנה בפני הרשעה פלילית לאנשים המגנים על שטחם, חקיקה תקדימית שאון הוביל את הדרך אליה.

החזון והערכים שלנו

להוות תנועה ציונית המחברת בין עם ישראל, מורשתו ואדמתו, לטובת חיזוק הערבות ההדדית, האומץ האזרחי ואהבת הארץ.

ערבות הדדית
הערבות נובעת מתפיסה שאדם הוא תמיד חלק מכלל, שאנו רקמה אחת חיה. הערבות דורשת מכל אדם להקשיב לאחרים, לפתוח את לבו, לגלות אמפתיה, לצאת להתנדב, ולסייע למצוקות וצרכים של אחרים. השומר החדש חותר ליוזמה, חתירה למגע ולקיחת אחריות במקומות שהמדינה עושה את תפקידה.
אומץ אזרחי
אומץ אזרחי הוא ביטוי ללקיחת אחריות חברתית ולנכונות לפעול מחוץ למרחב הנוחות למען הכלל. הלך רוח לפעול באומץ נובע מאהבת הזולת והארץ, ומנכונות לזהות אתגרים משותפים ולבקש להיות חלק מהפתרון. זאת, דרך המוכנות לשלם את מחיר היציאה ממרחב הוודאות הנוח, והתמודדות עם הצרכים בשטח. אומץ אישי, חברתי, ואזרחי מחזקים את החוסן שלנו ואת היכולת לחולל טוב ולפעול בשליחות של תנועת תיקון..
אהבת הארץ
אהבת הארץ היא הקרקע המזינה שמצמיחה בנו יצירתיות, קשב ותשוקת חיים. היא המחברת ביננו ומעניקה לנו את תחושת השייכות ואת הזהות שלנו. מול תופעות של ניתוק האדם מן הטבע והסביבה, אהבת הארץ היא השתייכות לסיפור המרפא והמנחם של המקום שלנו ומרחב הצמיחה של המורשת העברית והישראלית. על כן אהבת הארץ מהווה עבורנו בסיס לעמל השימור והטיפוח- בשביל, בערוגה, במטע, ובשדה.
Previous slide
Next slide

מטרות הארגון

רצף הפעילות הארגוני

המשימה שלנו

שימור אדמות המדינה במעשה ובלימוד

הגשת מועמדות למשרה:

הסיפור הארגוני

הגשת מועמדות למשרה:

הסיפור הארגוני