Search
Close this search box.

חוויות חקלאיות

ארגון השומר החדש פועל מתוך חיבור לאדמה "במעשה ובלימוד"
אנו משלבים משימה משמעותית בשטח, לצד לימוד, העמקה ועיבוד חינוכי, בתנועה היוצאת מן הצורך אל המשימה ואל צמיחה אישית וקבוצתית. 
כל הפעילויות שאנו מציעים, המסעות החינוכיים, הסדנאות, ימי ההתנדבות והחוויות החקלאיות שלנו, מאופיינים בשילוב משימתי וחינוכי בדגשים משתנים ומהווים הזדמנות לחיבור לארץ, למורשת, לעם וזה לזה. מה שאנחנו מצמיחים מצמיח אותנו.
לקראת כל פעילות חינוכית מתקיימת שיחת התאמה בין התוכן לבין צרכיו ודגשיו של הגוף המזמין.
הצטרפו לחוויה ייחודית ומשמעותית 

הגשת מועמדות למשרה:

חוויות חקלאיות

הגשת מועמדות למשרה:

חוויות חקלאיות