ביטחון המזון של ישראל בסכנה!
עקב המצב, חקלאים ועובדיהם גויסו לשירות מילואים, חלקם נרצחו או נפצעו, עובדים זרים עזבו ומשקים חקלאיים נותרו לבדם, ללא ידיים עובדות ועם תוצרת חקלאית בשלה שחייבת להיקטף, חיות משק שדורשות טיפול ומשימות רבות שאין מי שיעשה.

ארגון השומר החדש שמפעיל מתחילת המלחמה חמ"ל לגיוס אלפי מתנדבים שמסייעים לחקלאים, משקים וחוות בעוטף ובכל הארץ, נמצא במבצע חירום לאומי!

כולנו מגויסים להצלת החקלאות והמזון בישראל
הפעילות בעוטף נעשית בשיתוף עם "אחים לחקלאות"

יחידים, קבוצות, ארגונים, ישיבות, מכינות, בתי ספר ותכניות חינוכיות
בואו לקחת חלק ולסייע בהתנדבות חקלאית ובמשימה הלאומית של הצלת החקלאות והמזון של ישראל.

9263*

לחצו על הטופס והשתבצו להתנדבות![/section]