פעילות השומר החדש מתקיימת עם עזרתכם ותמיכתם הנדיבה של ידידי ושותפי הארגון.
סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.
אתם מוזמנים לתרום כפי יכולתכם באחת מהדרכים הבאות:
סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן

כותרת לפריטים לתרומות

פרטי חיוב‫

מידע נוסף

פרטי התרומה

פריט
כמות
סה"כ
סיכום ביניים 0.00
סה"כ סל תרומה 0.00
  • בצע תשלום מאובטח