Search
Close this search box.

גרעין הנח"ל

מסלול הגשמה
לבוגרי שנת שירות

גרעין הנח"ל של השומר החדש

מסלול הנח"ל של ארגון השומר החדש הוא מסלול ייחודי שמטרתו לחזק את החקלאות וההתיישבות באזורי עדיפות לאומית בעזרת מסלול הנח"ל. מסלול הנח"ל הוא מסלול הגשמה ארוך טווח המתחיל מגיבוש גרעין הנח"ל בשנת השירות, דרך סמינרים במהלך השירות הצבאי ועד פרק משימה הלאומית ברוח השומר החדש. הגרעין מורכב מבנים ובנות העוברים יחד תהליכי גיבוש ערכיים לאורך מסלול הנח"ל. המשתתפים במסלול יגיעו לרשויות בארץ להן יש חשיבות אסטרטגית לאומית מתוך רצון לחזק את האזורים האלה דרך השליחות הצבאית במסלול הנח"ל. המטרה הסופית של המסלול היא חיזוק אזורי התיישבות בעדיפות גבוהה על ידי הישארות חברי הגרעין ביישובי פרק המשימה גם לאחר השחרור מצה"ל. 

איך בנוי המסלול?

הנרשמים למסלול יקיימו שנת שירות רגילה באחת מהתוכניות השונות בשומר החדש. כחלק מהתהליך של גיבוש הגרעין לאורך השנה אנו עורכים פעילויות חשיפה ותודעה שמטרתן להכווין את המיועדים לאופי העשייה והשליחות במסלול ההגשמה הייחודי ברוח השומר החדש. במהלך שנת השירות אנו מגבשים את הגרעין מתוך כלל חניכי שנת השירות בשומר החדש.

את גרעין הנח"ל מלווה מדריך גרעין מטעם השומר החדש לאורך כל המסלול משנת השירות, דרך השירות הצבאי, פרק המשימה ועד לשחרור הגרעין מצה"ל.

השירות הצבאי מחולק לשני חלקים: פרק צבאי ראשון ופרק משימה

פרק צבאי ראשון נמשך 22 חודשים. 

הבנים מתגייסים לגדוד 50 של הנח"ל ולגדוד קרקל בהתאם לפרופיל. הבנות מתגייסות למספר תפקידים הקיימים במסלול בהתאם לנתונים שלהן: לוחמת בקרקל, משקית הו"ד, מפקדת טירונים במג"ל, מפקדת גדנ"ע, מד"נית חינוך ותפקידי מעטפת בגדודים (תפקידים אלה פתוחים גם לבנים בעלי פרופיל 64 ומטה)

לאורך השירות הצבאי נערכים סמינרים אשר מטרתם ליצור חיבור מתמשך רעיוני וממשי בין חברי הגרעין לבין האתגרים הניצבים בפניהם בשירות הצבאי ולקראת היציאה לפרק המשימה.

פרק המשימה נמשך 12 חודשים.

בתום 22 החודשים בצבא יוצאים יחד חברי הגרעין לפרק המשימה הלאומית. הגרעין עובר לגור יחד באחת מן הרשויות בארץ והולך לקיים ברשות זו משימות חקלאיות וחינוכיות ברוח השומר החדש. פרק משימה הוא פרק צבאי ולכן מקיימים אותו על מדים ותחת פיקוד צה"ל. מדריך הגרעין ממשיך ללוות את הגרעין ונפגש איתם מידי שבוע. בנוסף הגרעין מקבל ליווי משימתי אשר מטרתו לעזור לגרעין להתמודד מקצועית עם המשימות היומיומיות

בחצי השנה הראשונה בצה"ל יבחרו אחוזי הפיקוד של הגרעין (20% מהבנים ו15% מהבנות). אנו רואים במסלול הנח"ל מסלול הגשמה למטרות לאומיות אסטרטגיות – וכחלק מן המטרות הללו אנו רואים חשיבות גדולה ביציאה לפיקוד וקצונה כחלק ממסלול הנח"ל. בנוסף יתאפשר למתגייסים לגדוד 50 לעבור גיבוש יחטיות ולהתקבל לגדס"ר נח"ל. מי שיצא לפיקוד או יתקבל לגדס"ר לא ייצא לפרק המשימה.

מסלול הנח"ל הוא מסלול התנדבותי אשר ניתן לוותר עליו על ידי חתימת ויתור לכל אורך המסלול.

הגרעינרים שלנו

לפרטים נוספים
עפר אסטלין – מנהלת תחום הנח"ל ודחיות השירות

נייד 054-7915503 | מייל nahal@hashomer.org.il

להרשמה לתוכניות קדם צבאיות של השומר החדש, שלחו את הטופס

הגשת מועמדות למשרה:

גרעין הנח"ל

הגשת מועמדות למשרה:

גרעין הנח"ל