Search
Close this search box.

חוות חקלאיות קהילתיות

התנועה החדשה בישובים בדואים

החוות החקלאיות הקהילתיות בישובים הבדואים

התנועה החדשה היא ארגון הנוער של השומר החדש הפועל לחיזוק החקלאות והחקלאים, אהבת הארץ, חיזוק הערבות ההדדית, וחיבור האדם והקהילה לאדמה.
התנועה החדשה פועלת כחלק אינטגרלי בתוך הקהילה, ובכך מסייעת בבניתה וחיזוקה.
עיקר הפעילות במסלול החוות בתנועה החדשה הוא חיבור הקהילה לאדמתה במעשה ובלימוד.
מעשה – מרכיב ליבה בפעילות הכולל: עבודה פיזית בחווה משלב ההקמה, דרך בניית בבוץ, בעץ, שתילה, קטיף,
בישול וכו', תוך שימת דגש על יצירת קשר בין אנשים, חיבור בין החניכים וטיפוח תחושת שייכות וערך
בכל הרמות – עצמי, משפחתי, שבטי, ישובי.
לימוד – מפגשי שיח על טקסטים ותכנים המשרתים ומעמיקים את ההבנה של המעשה הפיזי ומטרתם חיזוק הזיקה והחיבור לתרבות ולמסורת המקומית והבדואית.

 

תלמידי כיתות ד'-יב'
מחכים לכם בחוות הבדואיות!

צרו איתנו קשר! 

אופי הפעילות שלנו

חניכים

החווה מהווה מקום המפגש העיקרי והיא הכלי החינוכי דרכו אנו מטמיעים ערכים חינוכיים כמו: עבודת צוות, סבלנות, עצמאות, מסוגלות ועוד שמטרתם טיפוח והעצמה של החניכים. הפעילות מתקיימת בשעות אחה"צ ובחופשים לילדים ובני נוער בכיתות ד'-י"ב והיא מועברת במסגרת של קבוצה מודרכת עפ"י שכבות גיל. בפעילות החניכים מתמחים בענפים שונים של עבודה חקלאית, בניה בבוץ ובעץ, ובנוסף הם משתתפים בפעילויות מגוונות נוספות כמו טיולים, סמינרים, משחקי היכרות עם הישוב, התנדבויות, ומפגשים עם חניכים מישובים אחרים.
הפעילות החינוכית מועברת ע"י רכזים ומדריכים שהוכשרו לזה והיא מלווה ע"י אנשי חינוך והדרכה מקצועיים

קהילה

החווה מהווה אבן שואבת לכלל הקהילה, והיא מהווה מקום מפגש לחוויה, לימוד והעשרה. אחת לשבוע מתקיימת בה פעילות ערכית חווייתית במסגרת "חווה פתוחה", אליה מוזמנים החניכים והקהילה להגיע באופן עצמאי ולקחת חלק בעבודת השונות בחווה, הפעילות פתוחה לכלל הקהילה ללא הגבלת גיל.

ערכי הליבה של התנועה החדשה

שוויון ערך האדם

אנו רואים בכל ילד/ה ובכל בן/בת נוער חניכים שלנו, כולם ייחודיים ומיוחדים ולכן שווים בערכם.

סוציאליזם קהילתי

אנו פועלים בשותפות מלאה וקבועה עם הקהילה וכך מתחזקת תחושת השייכות והמחויבות החברתית למעגלים שונים בישוב ובחברה הישראלית כולה.

הוויה דמוקרדטית

אנו נותנים מקום לרב גוניות ולמגוון קשת התפיסות בחברה

ציונות כאידיאל שאין לו סוף

אנו פועלים מתוך חיבור לאדמה, לתרבות ולמסורת המקומית, תוך חיזוק הזהות הבדואית והישראלית

עבודה ויצירה

אנו רואים בערך העבודה והעשייה חלק מקיומנו ודרך להביא את עצמנו לידי ביטוי.

חניכים בחוות

לפרטים והרשמה:

לירז לוי רכזת התוכנית 052-7549865  rmeshotafim@hashomer.org.il
עפיף נזאל רכז חוות ואדי חמאם אלבטוף 054-5434749  Afifnazal1234@hotmail.com
אסאלה ראחל רכזת חוות כעביה טבאש חג'אג'רה 054-7512821  asalarh5@gmail.com

הגשת מועמדות למשרה:

החוות הבדואיות

הגשת מועמדות למשרה:

החוות הבדואיות