Search
Close this search box.

משקמים את החווה החקלאית הנטושה של עולי אתיופיה

השינשינים של התנועה החדשה שיקמו את החווה הנטושה והכינו אוצה לשובם של התלמידים. יחד נטעו, שיפצו, צבעו ונו פינה לזכרו של אופיר ליבשטיין, ראש המועצה שנרצח בשבת השחורה.

בקריית החינוך שער הנגב הוקמה לפני מספר שנים חווה חקלאית בשטח בית הספר בה התלמידים גידלו ירקות והתחברו לאדמה. השנה, לראשונה, קומונת שינישנים של התנועה החדשה הגיעה כדי לחבר יותר בין התלמידים לעבודת האדמה, ולהעביר פעילויות וסדנאות דרך החווה החקלאית.

מאז ה-7 באוקטובר, המקום ננטש כולו, והחווה גם היא הפכה הוזנחה מאוד. כשהתאפשר להגיע למקום, החליטו השינשינים של התנועה החדשה שהם באים לשקם את מה שנהרס ולהכין את החווה לשובם של התלמידים. יחד הם נפגשו כדי לנטוע, לשפץ ולצבוע את המקום, ואף בנו פינה לזכרו של אופיר ליבשטיין, ראש המועצה שנרצח ביום הראשון של המלחמה.

עינב, שינשינית במסלול החוות שיתפה: "בשנה הבאה הקומונה תפתח שוב, עם חניכים חדשים שימשיכו את מה שאנחנו התחלנו. אחרי כל התופת שעברו התלמידים באזור באותו יום נורא, עבודת האדמה יכולה להיות הזדמנות למקום שיכול לרפא, להרגיע ולקרקע".

תגובות

האימייל שלך לא יוצג באתר

הרשמו לניוזלטר שלנו ותישארו מעודכנים!

הגשת מועמדות למשרה:

משקמים את החווה החקלאית הנטושה של עולי אתיופיה

הגשת מועמדות למשרה:

משקמים את החווה החקלאית הנטושה של עולי אתיופיה