משרדים ראשיים:

משרדי הארגון: טלפון: 04-6886404 | פקס: 04-6886405
לפנייה בנושאי הרצאות: lishka@hashomer.org.il
משאבי אנוש: hr@hashomer.org.il

גיוס משאבים וקשרי חוץ:

תרומות וגיוס משאבים: מאיה ארפי 054-7233391 | mayaa@hashomer.org.il
תקשורת/דוברות: ליאת כהן בינט: 054-7564474 | dovrut@hashomer.org.il  

 התנדבות חקלאית:

התנדבות חקלאית לקבוצות ובי"ס:
0508818217 |  groups@hashomer.org.il
מענה טלפוני בין השעות 8:00-15:00 בלבד

התנדבות בשמירה:

קרן איוס 0508818191 |    mitnadvim@hashomer.org.il
כרם קפח 0503045050 |  mitnadvim4@hashomer.org.il
נעה זבולון 0505738615 |  mitnadvim3@hashomer.org.il
יחידת השומר במג"ב,  הג'יפאים, האופנוענים - בועז לב 0508818210  |  galil@hashomer.org.il
השומרים בחוות וסטודנטים - שירה אוזן 0509007051 mitnadvim2@hashomer.org.il

תכניות חינוכיות
:
מנהיגות במצפים: 050-8818206 | sinsin.shomer@gmail.com
מנהיגות בחוות: 050-5994622 | Noar-gius@hashomer.org.il
רשת בתי הספר "אדם ואדמה": -053-7244980 | adama.arava@gmail.com
תכנית מאהל ומגדל: עבודה מועדפת בחקלאות:
050-8818301 |   maahal.migdal@gmail.com

טופס התקשרות