משרדים ראשיים:

משרדי הארגון: טלפון: 04-6886404 | פקס: 04-6886405
לפנייה בנושאי הרצאות: lishka@hashomer.org.il
כוח אדם: hr@hashomer.org.il

 

גיוס משאבים וקשרי חוץ:

לפניות בנושא תרומות: שירה ארז: 050-746-5086 | shira@hashomer.org.il
תקשורת/דוברות: ליאת כהן בינט: 054-7564474 | dovrut@hashomer.org.il  


התנדבות בשמירה
:

דרום: חן, 08-6800415, 050-8818191 | shomernegev@gmail.com
צפון: ענבר: 04-6886407, 050-8818205| galilshomer@gmail.com


תכניות חינוכיות
:

מתחברים לאדמה, התנדבות חקלאית לקבוצות ובי"ס:
עינת יעקב: 050-8818217 | groups@hashomer.org.il
מענה טלפוני בין השעות 8:00-15:00 בלבד

מנהיגות במצפים: 050-8818206 | sinsin.shomer@gmail.com

מנהיגות בחוות: 050-5994622 | Noar-gius@hashomer.org.il

תיכון חקלאי "אדם ואדמה": -053-7244980 | adama.arava@gmail.com

תכנית מאהל ומגדל: עבודה מועדפת בחקלאות:
050-8818301 |   maahal.migdal@gmail.com

טופס התקשרות