משרדים ראשיים:

משרדי הארגון: טלפון: 04-6886404 | פקס: 04-6886405
לפנייה בנושאי הרצאות: lishka@hashomer.org.il
כוח אדם: hr@hashomer.org.il

גיוס משאבים וקשרי חוץ:

לפניות בנושא תרומות: מיקול דבוש: 054-6982571 | micol@hashomer.org.il
תקשורת/דוברות: ליאת כהן בינט: 054-7564474 | dovrut@hashomer.org.il  

התנדבות חקלאית:

התנדבות חקלאית לקבוצות ובי"ס:
0508818217 |  groups@hashomer.org.il
מענה טלפוני בין השעות 8:00-15:00 בלבד


התנדבות בשמירה
:

קרן איוס 0508818191 |    mitnadvim@hashomer.org.il
כרם קפח 0503045050 |  mitnadvim4@hashomer.org.il
נעה זבולון 0505738615 |  mitnadvim3@hashomer.org.il
יחידת הג'יפאים, יחידת האופנוענים - בועז לב 0508818210 | galil@hashomer.org.il
יחידת השומר במג"ב- אביב כהן 0549066277 |  Aviv@hashomer.org.il
התנדבות לסטודנטים – התנדבות בשמירה - שירה אוזן 0509007051mitnadvim2@hashomer.org.il
שמירה סטטית- שירה אוזן
0509007051 | mitnadvim2@hashomer.org.il


תכניות חינוכיות
:
מנהיגות במצפים: 050-8818206 | sinsin.shomer@gmail.com
מנהיגות בחוות: 050-5994622 | Noar-gius@hashomer.org.il
תיכון חקלאי "אדם ואדמה": -053-7244980 | adama.arava@gmail.com
תכנית מאהל ומגדל: עבודה מועדפת בחקלאות:
050-8818301 |   maahal.migdal@gmail.com

טופס התקשרות