Search
Close this search box.

רכב שטח לרכז מבצעי

תרמו לקניית רכב שטח לרכז ותמכו בפעילות למיגור הפשיעה החקלאית

עזרו לנו למגר את פשיעה החקלאית לחיזוק החקלאות הישראלית למען כולנו!
Days
Hours
Minutes
Seconds
נתרם 0% 185,000היעד
יעד הקמפיין:

185,000

תרמו עד כה:
מימון רכב מלא
185000 ₪
השתתפות בחצי מהסכום
92500 ₪
השתתפות ברבע מסכום
46250 ₪
השתתפות חלקית
20000 ₪
השתתפות סמלית
10000 ₪
סכום חופשי

אודות הפרוייקט 

חקלאים בכל רחבי הארץ סובלים מפשיעה חקלאית על בסיס יומיומי ולא כולם מצליחים להתמודד עם המציאות העגומה וברוב יאושם מרימים  ידיים ונוטשים את הקרקע. עשרות אלפי דונמים של קרקע חקלאית ננטשות בשנה והן הופכות ברוב המקרים לשטח הפקר ולכר פורה להשתלטות של גורמים עבריינים.

ארגון השומר החדש מספק לחקלאים הסובלים מפשיעה חקלאית סיוע מבצעי ומגייס עבורם מתנדבים שנוכחים בשטח ושומרים על החוות והמשקים בלילות ומונעים מעבריינים לגנוב, להצית, להרוס ולפוגע ברכוש חקלאי. הפעילות המבצעית של השומר החדש בשגרה ובחירום מתבצעת על ידי רכזי השטח המרחביים  שאמונים על קשר עם המתנדבים והחקלאיים ועל משימת השמירה וההגנה על השטחים החקלאיים בנגב, בגליל ובשאר חלקי הארץ.

"המשרד" של הרכזים הוא השטח והמשאב העיקרי שלהם הוא רכב השטח שמאפשר להם לסייר במרחב, לפגוש חקלאים ומתנדבים ולהגיב מהר לאירועי חירום. רכבי השטח מצויידים בציוד מבצעי למתנדבים, ציוד כיבוי שריפות ועוד.

פעילות הרכזים והסיוע המבצעי שהם ומתנדבי הארגון מעניקים לחקלאים הם לרוב ההבדל בין הישרדות לבין קריסה כלכלית ונטישת אדמות והיא זאת שמצליחה לשנות את המציאות בשטח.

הצטרפו למאמץ המבצעי של ארגון השומר החדש והיו שותפים למיגור הפשיעה החקלאית, לסיוע לחקלאים ולחיזוק החקלאות הישראלית וביטחון המזון של כולנו באמצעות תרומה לרכישת רכב שטח לרכז שטח.

ניתן לתרום להנצחת זכרו של בן משפחה יקר או חבר שהלך לעולמו 

השומר החדש - מי אנחנו?

השומר החדש הוא ארגון חברתי, חינוכי וציוני שהוקם ב-2007 במטרה לשמור על אדמות המדינה תוך סיוע לחקלאים והעצמתם, על ידי חיבור אנשים מכל קצוות החברה הישראלית לאדמה דרך שמירה והתנדבות חקלאית. לצד זאת מקיים הארגון פעילויות חינוכיות שערכי העמל, הערבות ההדדית ואהבת הארץ הן עמודי התווך שלו.
מאז הקמתו, השומר החדש רואה עצמו כזרם מתפתח בציונות המעשית הפועלת ברוח חלוצית-ממלכתית ובהשראת ארגון השומר אשר פעל בראשית הציונות.

הארגון הוא שליח בחברה האזרחית ומחנך לדמוקרטיה, לאזרחות פרואקטיבית, לחיבור הנוער לחקלאות, לאדמה, לשורשים ולקשר בין האדם למולדת.

ארגון השומר החדש נתמך על ידי מדינת ישראל ועל ידי תורמים פרטיים. 

ניתן לתרום גם בדרכים הבאות :

בנק 12 (הפועלים), סניף 727 (עפולה),
חשבון 370172

רחוב הפלדה 1 א.ת קדמת גליל – ת.ד 139, ד.נ גליל תחתון 1522801,

לפרטים נוספים צרו קשר:
מאיה ארפי – מנהלת פיתוח וגיוס משאבים mayaa@hashomer.org.il

הגשת מועמדות למשרה:

רכב שטח לרכז מבצעי

הגשת מועמדות למשרה:

רכב שטח לרכז מבצעי