Search
Close this search box.

המילואמניקים שהתייצבו לסייע לחברם

קבוצת מילואמניקים שמשרתת בגולן ונמצאת לפני שחרור פנתה אלינו כדי שנחבר אותם לחקלאי מקומי שצריך סיוע. סיפרנו להם שיש חקלאי שנמצא במילואים והכרם שלו חייב טיפול דחוף.

הגשת מועמדות למשרה:

עובדי חברת אדמה מתגייסים לסייע לחקלאים

הגשת מועמדות למשרה:

עובדי חברת אדמה מתגייסים לסייע לחקלאים